26047316_2107842556115284_4117894997040787662_n

Po okresie konsultacji społecznych Prezydent Miasta Gliwice wydał 19 grudnia 2017 r. Zarządzenie PM – 5537/17 w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r.
Wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:
1.Przyspieszono termin składania wniosków, będzie można to zrobić od 15 do 26 stycznia.
2.Oprócz dotychczasowych podmiotów, wnioski po raz pierwszy mogą składać organizacje pozarządowe z siedzibą w Gliwicach.
3.Weryfikacja złożonych wniosków będzie trwała od 29 stycznia do 20 kwietnia.
4.20 kwietnia zostaną ogłoszone osiedlowe listy zadań zakwalifikowanych do głosowania.
5.Od 20 do 27 kwietnia będzie można składać zażalenia na wyniki weryfikacji, zostaną one rozpatrzone do 21 maja.
6.Głosowanie na zadania z list osiedlowych odbędzie się od 4 do 25 czerwca.
7.Głosować mogą mieszkańcy Gliwic, którzy maja 16 lat lub ukończą 16 rok życia w roku 2018. Młodsi gliwiczanie mogą przedstawić swe opinie, które jednak nie będą miały wiążącego charakteru.
8.Z jednego adresu emailowego można oddać tylko jeden głos.
9.Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 20 lipca.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta Gliwice przeznaczył kwotę 6 mln zł. W tym roku było to 4,5 mln zł, zwiększone do 5.160.760 zł.

WAŻNE!
Uwzględniono nasze dwa wnioski:
1.niewprowadzane wymogu uzyskania przez zadanie co najmniej 100 głosów, jako warunku wprowadzenia go do realizacji.
2.niewprowadzania ograniczenia poprzez wymóg adresowania zadania do ogółu mieszkańców.
To bardzo ważne, bo wprowadzenie tych ograniczeń oznaczałoby wykluczenie tzw. „zadań miękkich”, mniejszych i tańszych, adresowanych do niedużych grup. W roku 2018 będziemy mieć aż 5 takich zadań.

Comments are closed.