autobusOd 1 stycznia 2018 roku dzieci do lat 16, mieszkające na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, będą mogły korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Do końca marca wystarczy ważna legitymacja szkolna. Potem, aby skorzystać z ulgi potrzebna będzie Śląska Karta Usług Publicznych.

Prawo do bezpłatnych przejazdów będą także mieć dzieci do 7 roku życia. Uprawnienie to będzie przysługiwać na podstawie oświadczenia osoby, opiekującej się nimi w czasie przejazdu.

Karta ŚKUP będzie musiała być wyrobiona, gdy dziecko skończy 7 lat.


Comments are closed.