roletyCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” zostało oddane do użytku w marcu 2014 r.

Trzyletni okres użytkowania pozwolił na zauważenie różnych mankamentów obiektu. Jednym z nich jest brak osłon na oknach hali sportowej. Jej nasłonecznienie jest tak duże, że w sposób istotny utrudnia przeprowadzanie zawodów.

Sportowcy korzystający z hali kilkakrotnie zwracali nam uwagę na konieczność rozwiązania problemu.

Ponieważ czujemy się mocno związani z obiektem, jako inicjatorzy jego budowy, nadal zabiegamy o jego udoskonalanie. Właśnie dlatego skierowaliśmy do jednego z zastępców prezydenta miasta wniosek o zakup i montaż rolet na oknach hali Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

Wcześniej  wystąpiliśmy o wykonanie prac, w wyniku których podniesiona zostanie wydolność wentylacji.


Comments are closed.