Staromiejska 42Kończą się dość długo trwające zabiegi o zbycie nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 42, obejmującej dwie działki – zabudowaną – nr 273 i niezabudowaną – 274/2 obręb Stare Łabędy.

W najbliższych dniach dojdzie do notarialnego finału III przetargu nieograniczonego, który odbył się 19 grudnia 2017 r.

W jego wyniku ustalono cenę zbycia – 297.950 zł.

Dwa poprzednie przetargi były nieskuteczne. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbył się 28 marca 2017 r. Cena wywoławcza wynosiła wtedy brutto: 331. 000,00 zł.

Mamy nadzieję,  że nowi właściciele zmienią obecny, niezbyt ciekawy wygląd budynku i jego otoczenia.


Comments are closed.