objazd SMDziś, wspólnie z dzielnicowymi Straży Miejskiej odwiedziliśmy miejsca, których stan szczególnie niepokoi mieszkańców naszej dzielnicy.

O planie objazdu zdecydowali ci, którzy w ostatnim czasie przekazali Radze Osiedla prośby o zajęcie się konkretnymi problemami.

Wybraliśmy te, które chcielibyśmy podjąć we współpracy ze Strażą.

Obejrzeliśmy:

  1. ulicę Pszenną, której nieutwardzona nawierzchnia jest stale naprawiana przez miasto i przez mieszkańców, ale efekt prowadzonych prac jest marny ze względu na stałe wypłukiwanie nasypanego materiału przez wodę spływającą z terenu znajdującego się w górnej części drogi,
  2. ulicę Radosną w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego, gdzie na poboczu zalega błoto o liście, gdzie w porze deszczu powstaje duże rozlewisko,
  3. Przyszowską, teren parkingu przy Biedronce i działkę sąsiednią, od strony przystanku autobusowego, gdzie zalega ją śmieci, a płot jest częściowo zniszczony,
  4. Portową w rejonie skrzyżowania z ul. Staromiejską, gdzie znajdują się elementy jakiegoś schronienia, utworzonego z odpadów i wymagającego usunięcia,
  5. p. Gojawiczyńskiej – opuszczony budynek i niezabezpieczony teren poradni Edenu i działki w rejonie dojazdu do ul. Metalowców, które ostatnio były bardzo zabrudzone,
  6. Zygmuntowską – zarośniętą działkę, na której miała powstać stacja benzynowa.

Omówiliśmy też z dzielnicowymi stan spraw podjętych wcześniej.


Comments are closed.