MarinaW dniu dzisiejszym miało miejsce ciekawe wydarzenie. Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej zaprezentowane zostały autorskie propozycje zagospodarowania terenu dla Mariny Gliwice.

Autorami prac byli studenci pierwszego roku studiów II stopnia.

Z inicjatywy wykładowców nawiązana została współpraca Politechniki Śląskiej z naszą Mariną. Powstały śmiałe koncepcje utworzenia na działce miejskiej, położonej pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody a magazynami Silsa przy ul. Portowej.

Studenci zaprojektowali nową przestrzeń rekreacyjną przy Kanale Gliwickim.

Przyznano nagrody dla autorów najlepszych prac w dwóch kategoriach projektowych.

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna:

  1. nagroda: Martyna Filip, Paulina Kurowska, Kamila Haja; prowadzący dr hab. Michał Stangel.,
  2. wyróżnienie: Eliza Chrapusta, Magdalena Wałek, Natalia Sikora, Joanna Woś; prowadzący dr hab. Barbara Stankiewicz,
  3. wyróżnienie: Katarzyna Mercik, Urszula Stolarska; prow. mgr. Andrzej Kos.

Projektowanie Architektoniczne, Architektura Wielofunkcyjnych Zespołów Użyteczności Publicznej:

  1. Nagroda: Elżbieta Janerka, prowadzący dr hab. inż. arch. Beata Pałubicka Majerska,
  2. wyróżnienie: Magdalena Wałek i Natalia Sikora, prow. dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska,
  3. wyróżnienie: Marcin Kryjak, prowadzący dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostały wybrane przez właścicieli Mariny. Publiczna prezentacja koncepcji nastąpi podczas 6. urodzin Mariny Gliwice w dniu 28 kwietnia 2018, które obchodzone będą jeszcze w dotychczasowej lokalizacji.

Ze w względu na nasze związki z Mariną i stałe wspieranie jej działalności, zostaliśmy zaproszeni na dzisiejszą prezentację.


Comments are closed.