wnioskiDziś Rada Osiedla Łabędy, w ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego, złożyła 31 wniosków.

Ten ważny moment poprzedziła ogromna praca wielu osób.

Najpierw, 11 stycznia, Rada przyjęła wstępną listę zadań, których zgłoszenie uznała za właściwe.

Potem, przez 2 tygodnie, trwało analizowanie poszczególnych przedsięwzięć, prowadzenie wewnętrznych konsultacji, wizje w terenie, spotkania i rozmowy z przedstawicielami jednostek i spółek miejskich, pozyskiwanie niezbędnych informacji, a w końcu reagowanie wniosków.

Finał prac nastąpił na posiedzeniu Rady Osiedla Łabędy w dniu 25 stycznia.

Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2019 r. i podpisali wymagane dokumenty.

Przypominamy, że Rada Osiedla i członkowie Rady nie mają obowiązku zyskiwania pisemnego poparcia co najmniej 15 osób, mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski.

31 wniosków podpisali – przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy, dwoje radnych Rady Miasta, wchodzących w skład Rady i 10 członków RO.

Opracowane wnioski zostały złożone w burze podawczym Urzędu Miejskiego 26 stycznia.

Rada serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu wniosków pracownikom Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Organizacyjnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także osobiście Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL.

Dziękujemy też tym mieszkańcom Łabęd, którzy swoimi uwagami zainspirowali nas do sformułowania wniosków o realizację konkretnych zadań.

Zgłoszone zadania zaprezentujemy w odrębnym wpisie.


Comments are closed.