plakatZ inicjatywy Rady Osiedla Łabędy 23 lutego odbyła się w Łabędziu prelekcja na temat praw konsumenckich.

Z mieszkańcami spotkała się Anna Nidzińska – główny specjalista ds. ochrony praw i interesów konsumentów w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Prowadząca przekazała uczestnikom prelekcji wiele ciekawych i cennych informacji i materiałów.

Rada Osiedla bardzo dziękuje Pani Ani za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo cennego spotkania.

Ponieważ tematyka prelekcji jest bardzo ważna dla każdego z nas, zastanawiamy się, czy poprosić urząd o jej powtórzenie.


Comments are closed.