wnioskiPrzypominamy, że Rada Osiedla i jej członkowie są autorami 31 wniosków o realizację różnorakich zadań na terenie Łabęd.

Ponieważ każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, a nasze potrzeby są spore, Rada najpierw przyjęła wykaz zadań, o których wykonanie chce się ubiegać, potem opracowane zostały projekty poszczególnych wniosków, a na końcu, podczas posiedzenia, które odbyło się 25 stycznia, nastąpiło ich podpisanie.

Teraz dokonywana jest rejestracja wniosków. Zakończy się 12 lutego.

Następnie wnioski podlegną weryfikacji. Potrwa to do 20 kwietnia. Wnioski przeanalizują wydziały i jednostki miasta zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Zapewne nie wszystkie propozycje zadań zostaną zakwalifikowane do głosowania. Zdecydują o tym względy opisane w zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 5537/17.

Jeden z najważniejszych warunków dopuszczenia zadania do głosowania jest koszt jego realizacji. Nie może on przekroczyć kwoty przyznanej poszczególnym osiedlom. Łabędy mają do dyspozycji 425.002 zł.


Comments are closed.