BOOd 26 stycznia trwa rejestracja i weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego, złożonych przez radnych Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, Rady Osiedli i jej członków i organizacje pozarządowe.

Ponieważ pełny wykaz wniosków zostanie opublikowany do 12 lutego.

8 lutego wykaz zarejestrowanych wniosków kończy się na pozycji 393. Wśród nich 30 z 31 złożonych, autorstwa Rady Osiedla Łabędy, 2 wnioski radnego Rady Miasta i 7 wniosków mieszkańców, spośród których, nie wszyscy ujawnili swe imię i nazwisko. Uważamy to za rzecz negatywną.

Ciekawostką jest wniosek nr 387, złożony przez Grażynę Dąbrowską – członkinię Rady Osiedla Zatorze, pod nazwą „ Korki we wtorki”. Wniosek przewiduje organizację korepetycji dla naszych łabędzkich uczniów.

Przygotowane przez Radę i jej członków wnioski to:

9 – projekty miękkie,

3 – budowa siłowni i street workoutów,

3 – remont ulic,

2 – budowa placów zabaw,

5 – wykonanie chodników, miejsc parkingowych,

2 – monitoring palców zabaw,

1 – budowa oświetlenia wzdłuż chodnika,

1 – budowa tężni solankowej

1 – utwardzenie terenu,

1 – wykonanie wybiegu dla psów,

1 – opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu

1 – montaż sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych,

1 – montaż 4 tablic informacyjnych.

 

Konkretniejsze informacje na temat naszych wniosków zaprezentujemy po 12 lutego.


Comments are closed.