ZygmnuntowskaDziś otrzymaliśmy stanowisko Zarządu Dróg Miejskich w sprawie naszej prośby o rozważenie możliwości wykonania korekty łuku ul. Zygmuntowskiej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ZDM napisał:

[…] w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazanym odcinku ul. Zygmuntowskiej, wprowadzono szereg rozwiązań, m.in. takich, jak: ograniczenie prędkości do 40 km/h, aktywne oznakowanie prowadzące U-3a oraz oznakowanie A-30 z tablicą T-15, ostrzegające o miejscu, w którym występują zdarzenia drogowe i mające na celu ich eliminację.

Ponadto, tut. Jednostka przeprowadzi w najbliższym czasie wizję w terenie i analizę parametrów technicznych stanu istniejącego […], na podstawie której zostaną podjęte dalsze kroki związane z ewentualną korektą jezdni na łuku.”

Cieszy nas ta informacja. Oznacza, że sprawa jest otwarta. Podjęliśmy starania o możliwość uczestniczenia w planowanej wizji.


Comments are closed.