pwikW związku z mającymi ostatnio miejsce awariami sieci wodociągowej na terenie Łabęd, zapytaliśmy Wydział Nadzoru Właścicielskiego o remonty, które Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje wykonać w roku 2018.

Z otrzymanej 28 lutego pisemnej odpowiedzi wynika, że :

  1. „W roku 2018 na terenie osiedla Łabędy PWiK planuje wykonanie remontu sieci wodociągowej w ul. Przyszowskiej o łącznej długości 430 m oraz remontu sieci wodociągowej w ul. Poezji o długości 300 m.
  2. Remonty planuje się wykonać w II kwartale 2018 r.
  3. W Planie Zadań Remontowych Spółki na rok 2018 zarezerwowano na ten cel łącznie 720 tys. zł.
  4. Z uwagi na powtarzające się awarie w ciągu ul. Przyszowskiej, PWiK Sp. z o.o. rozważy przeznaczenie dodatkowych środków na rozszerzenie zakresu remontu, będzie to jednak uzależnione od możliwości korekty innych koniecznych potrzeb ujętych w Planie Zadań Spółki na rok 2018.”

O szczegóły realizacji zadania będziemy pytać na bieżąco. Najbardziej będzie nas interesować czas wykonania remontów i uciążliwościach, jakie one spowodują.


Comments are closed.