PECZakończyły się prace budowlane związane z II etapem inwestycji PEC.
Teraz przyszedł czas na sprawdzenie, czy tereny udostępnione wykonawcy zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

W imieniu miasta jakość przeprowadzonych prac sprawdza:
1. Zarząd Dróg Miejskich – jezdnie, chodniki, wjazdy, pasy drogowe, w tym zieleń,  na ul. Wolności, Majakowskiego, Batorego, Tuwima, Partyzantów, Wieniawskiego,
2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych – skwerek przy ul. Tuwima,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską.

Dziś przeprowadzono wizje w terenie z udziałem przedstawiciele PEC -Gliwice, wykonawców prac, ZDM, Rady Osiedla Łabędy.
Dokładnie obejrzano zniszczone podczas budowy tereny. W wyniku przeglądu wskazane zostały miejsca, w których konieczne jest wykonanie poprawek.

Zastrzeżenia odnosiły się do jakości prac odtworzeniowych, uszkodzeń chodników, zniszczeń zieleni.

Protokoły końcowe zostaną podpisane dopiero po zakończeniu usuwania usterek.


Comments are closed.