DPDInformowaliśmy już Państwa o naszych działaniach na rzecz utworzenia w Łabędach, w budynku przy ul. Partyzantów 30, domu pobytu dziennego.

Zajmujemy się tą sprawą już od kilku miesięcy.

W tym czasie władze miasta zaakceptowały pomysł utworzenia nowej placówki opieki społecznej w naszej dzielnicy, a następnie złożyły w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 300 tys. zł. na realizację zadania p.n. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+.

Zostaliśmy poinformowani, że dotacja została przyznana, a miasto potwierdziło jej przyjęcie.

Na realizację zadania przewidziano łącznie kwotę 948.855,65 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 648.855.65 zł.

Przewidywany termin uruchomienia placówki to koniec 2018 r.

Kierowanie oraz ustalanie odpłatności za korzystanie z jej usług będzie się odbywało za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Comments are closed.