odbioryZakończyły się prace budowlane związane z II etapem inwestycji PEC. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie, czy tereny udostępnione wykonawcy zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

W imieniu miasta jakość przeprowadzonych prac sprawdza:

  1. Zarząd Dróg Miejskich – jezdnie, chodniki, wjazdy, pasy drogowe, w tym zieleń, na ul. Wolności, Majakowskiego, Batorego, Tuwima, Partyzantów, Wieniawskiego,
  2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych – skwerek przy ul. Tuwima,
  3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską.

5 marca przeprowadzono 2,5 godzinną wizję w terenie z udziałem przedstawicieli PEC – Gliwice, wykonawców prac, ZDM, Rady Osiedla Łabędy.

Dokładnie obejrzano zniszczone podczas budowy tereny. W wyniku przeglądu wskazane zostały miejsca, w których konieczne jest wykonanie poprawek. Protokoły końcowe zostaną podpisane dopiero po zakończeniu usuwania usterek.

CZĘŚĆ NAPRAW ODBIORĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.

Wiele miejsc, których stan ucierpiał w związku z prowadzoną inwestycją PEC, jest własnością wspólnot mieszkaniowych. To one powinny dopilnować, aby powstałe zniszczenia zostały naprawione przed podpisaniem przez zarządców i zarządy protokołów odbioru końcowego wykonanych prac.


Comments are closed.