SKWERZielona nawierzchnia skweru przy ul. Narutowicza naruszona została w ostatnim czasie nie tylko przez PEC – Gliwice.

Wcześniej powstał wykop, w którym ułożona została instalacja elektroenergetyczna, doprowadzająca prąd do nowo powstałych budynków mieszkalnych, usytuowanych pomiędzy ul. Narutowicza i Narcyzów.

Nawierzchnia drogi nie była rozkopywana, sieć przepuszczono przewiertem pod jezdnią.

Dziś zaczęło się zasypywanie wykopu.

Prace wykonywani na zlecenie Turonu, po uzyskaniu zgodny na wejście w teren, którą wydał Miejski Zarząd Usług Komunalnych.


Comments are closed.