PECDziś rozpoczęły się prace ziemne w ramach III etapu budowy nowej sieci ciepłowniczej w Łabędach.

Jeszcze wczoraj zobaczyć można było jedynie oznaczone miejsce przebiegu sieci, dziś widać już wykopy.

Etap ten jest podzielony na trzy części:

1.III A – od ul. Wolności do kościoła ewangelickiego,

2.III B – od kościoła do budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

3.III C – od Strzelców Bytomskich 11 do MZUK.

Aktualna budowa to etap III A.

Wykonawcę tego fragmentu inwestycji wyłoniło PEC w drodze przetargu.

Wygrała firma BTB – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich za cenę 219.000 zł netto.

Termin realizacji zadania – 15 lipca 2018 r.

Teren prac obejmie 15 działek geodezyjnych. Wykop przejdzie wzdłuż ul. Wolności, w rejonie dawnej Biedronki, przez skwer na ul. Narutowicza do kościoła ewangelickiego.

Najważniejszą korzyścią inwestycji jest fakt, że uciepłownienie dzielnicy Łabędy pozwoli na likwidację licznych indywidualnych źródeł ciepła i stopniowe obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery!!!

Oby jak najwięcej naszych mieszkańców skorzystało z możliwości zmiany źródła ciepła na bezpieczne i wygodne.


Comments are closed.