StarogliwickaNiszczenie pasów zieleni przydrożnej przez wjeżdżające na nie samochody to jeden z problemów, do których trzeba wracać regularnie.

Ostatnio, niestety nie po raz pierwszy, zajęliśmy się zniszczeniem zieleni, znajdującej się wzdłuż ul. Starogliwickiej.

Zarząd Dróg Miejskich poprosiliśmy o wykonanie niezbędnych napraw i wprowadzenie zabezpieczeń przed kolejnymi zniszczeniami.

ZDM odpowiedział, że „w okresie jesiennym br. w pasie drogowym ul. Starogliwickiej zostanie uzupełniony szpaler drzew w rozstawie uniemożliwiającym parkowanie pojazdów, z zachowaniem trójkątów widoczności, a następnie będzie wykonana renowacja nawierzchni trawiastej w niezbędnym zakresie.”


Comments are closed.