bo_ludziki_5 (1)Dziś opublikowana została lista zadań wstępnie zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego.

Łącznie jest ich 201 na 394 złożone wnioski. Zadań łabędzkich mamy 28 na 41 złożonych.

Są to zadania o bardzo różnym charakterze. Łączna ich wartość to 3.714.500 zł na 425.002 zł przyznane Łabędom.

Do 27 kwietnia wnioskodawcy mają prawo odwołania się od opinii negatywnej dla zadań, których nie umieszczono na liście.

Rada spotyka się w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia. Podejmie wtedy decyzje w sprawie złożenia zażaleń na odrzucenie wybranych z wniosków, które procesie weryfikacji otrzymały negatywną opinię.


 

Comments are closed.