bo_ludziki_5 (1)Każdy z mieszkańców Gliwic, który weźmie udział w głosowaniu i zechce poprzeć jedno z zadań, dotyczących Łabęd, znajdzie na karcie do głosowania 29 pozycji w następującej kolejności:

 1. Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 95.000 zł.
 2. Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 3. Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 4. Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską -000 zł.
 5. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny-000 zł.
 6. Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny – 000 zł.
 7. Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych – 000 zł.
 8. Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem – 000 zł.
 9. Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników – 000 zł
 10. Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet – 10. 200 zł.
 11. Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej – 000 zł.
 12. Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada / z przerwą wakacyjną / – 23.000 zł
 13. Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54 do 50A –  000 zł.
 14. Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego – 000 zł.
 15. Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną – 000 zł.
 16. Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 17. Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.
 18. Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej – 000 zł.
 19. Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi – 000 zł.
 20. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego – 000 zł.
 21. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A – 100. 000 zł.
 22. Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach – 000 zł.
 23. Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź – 000 zł.
 24. Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji – 9. 500 zł.
 25. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych -000 zł.
 26. Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla – 000 zł.
 27. Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami / np. prawo, zdrowie / – 000 zł.
 28. Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic /z dojazdem / – 000 zł.
 29. 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy – 40. 800 zł.

Comments are closed.