KosmonautółwZakończył się remont części ul. Kosmonautów. Został wykonany na zlecenie i pod nadzorem Zarządu Dróg Miejskich.

Powstały nowe chodniki, miejsca do parkowania, łączniki, dojazdy do garaży i nawierzchnia jezdni.

Koszt przeprowadzonych prac określony został w ramach procedury budżetu obywatelskiego, było to 300 tys. zł.

Teraz warto zaangażować się w głosowanie na zadanie zgłoszone w tym roku przez Radę Osiedla Łabędy – „Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.”

Koszt tego zadania został wyszacowany na 370. 000 zł. GŁOSOWANIE OD 4 DO 25 CZERWCA !!! To od naszej aktywności zależy, czy druga część ul. Kosmonautów zostanie wyremontowana.


Comments are closed.