PECPrace przy układaniu nowej sieci ciepłowniczej wchodzą w fazę końcową.

Rozpoczęło się już zasypywanie wykopów i przywracanie terenu do stanu pierwotnego.

Na dojściu do skweru przy ul. Narutowicza położono już nowy asfalt. Wygląda wprawdzie nieco inaczej, jak ten zdjęty, ale tak to już jest, żadne naprawy nie gwarantują, ze będzie tak, jak było. Trudno.

Tak długo staraliśmy się o nową nawierzchnię w tym miejscu. Starsi na pewno pamiętają, jak było – na drodze leżały płyty betonowe, takie, jak te, które kładzie się na terenie budów.

Zakończono prace na terenie skweru.

Dziś rozmawialiśmy z wykonawcą. Uzmysłowiliśmy mu, że montaż nowej siłowni w pobliżu placu zabaw zależy od „oddania” fragmentu skweru, zajętego pod inwestycję.

Pozostało „przebicie się” pod jezdnią ul. J. Popiełuszki i Wolności. Potem prace będą prowadzone na terenie kościoła ewangelickiego.


Comments are closed.