KOSZENIEDziś ekipy koszące trawę można było zobaczyć w kilku miejscach Łabęd

M.in. na ul. Wolności, na całym jej przebiegu. I od strony u. Partyzantów i od ul. Waryńskiego.

Taki widok cieszy, bo trawa wyrosła już na znaczną wysokość. Wciąż jeszcze kilka miejsc pozostało do wykoszenia.

Przypominamy, że utrzymanie terenów zielonych należy do obowiązków ich właścicieli lub zarządców.


Comments are closed.