przewiertTrwają prace prowadzone w ramach III etapu inwestycji PEC – Gliwice.

Aktualnie w ramach budowy nowej sieci ciepłowniczej wykonywany jest przewiert pod ulicą Wolności. Zadanie realizowano z zastosowanie specjalistycznego sprzętu.

Podobne przewierty, chroniące nawierzchnie dróg, będą wykonane także w innych miejscach.

Przypominamy, że obecnie realizowany jest III etap inwestycji PEC, a dokładnie IIIA i IIIB.  Sieć układana jest od ul. J. Popiełuszki aż do budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Na rok 2019 zaplanowano  etap IIIC, który obejmie pozostały teren, aż do ul. Z. Nałkowskiej.

Comments are closed.