kioskRada Miasta Gliwice na sesji w dniu 14 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas nieokreślony z firmą Ruch S.A.  na dzierżawę terenu przy ul. J. Popiełuszki z przeznaczeniem go na tymczasowy obiekt handlowy.

Dzierżawca  wystąpił do właściciela tj. miasta Gliwice z prośbą o powiększenie terenu dzierżawy z 13 m2 na 40 m2 w celu poprawy estetyki oraz funkcjonalności obiektu, poprzez wymianę kiosku.

Miejmy nadzieję, że po podpisaniu umowy – zgodnie z deklaracją – przy ul. J. Popiełuszki stanie nowy kiosk.

Jego wizualizację Ruch S.A. dołączył do swojego wniosku w sprawie dzierżawy.


Comments are closed.