ŁUKNa nasz wniosek Zarząd Dróg Miejskich po raz kolejny podjął problem zagrożeń dla pojazdów i pieszych, występujących na łuku ul. Zygmuntowskiej.

Przypominamy, że w ostatnim czasie wprowadzono w tym miejscu kilka rozwiązań, które jednak nie okazały się skuteczne.

W związku z utrzymującą się dużą liczba zdarzeń drogowych wystąpiliśmy z wnioskiem o powrócenie do sprawy.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej tego odcinka drogi.

Po jej opracowaniu zostaniemy niezwłocznie powiadomieni o jej wynikach.


Comments are closed.