boDo 25 czerwca trwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego.

Wśród 29 zadań, które dotyczą Łabęd, każdy może znaleźć coś, co dotyczy jego miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy ul. Poezji, Prozy, Ossolińskich mają do wyboru aż 4 zadania:

  1. Nr 2 na karcie do głosowania – Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
  2. Nr 3 na karcie – Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
  3. Nr 16 na karcie – Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
  4. Nr 17 na karcie – Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.

Jest w czym wybierać. Warto zadbać o realizację swoich potrzeb.

Mieszkańcy często zwracali uwagę przedstawicielom Rady Osiedla i Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL na potrzebę wykonania powyższych prac.

Teraz, gdy zadania podlegają wyborowi, wszystko zależy od aktywności zainteresowanych.


Comments are closed.