skwerRozpoczęły się prace przy modernizacji terenów zielonych, położonych pomiędzy ul. Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki /K. Marksa/.

Wcześniej w tym miejscu prowadzone były prace związane z budową nowej sieci ciepłowniczej.

12 czerwca zaczęło się też porządkowanie terenu pod nowe kwietniki, ścieżki parkowe i inne elementy.

Zadanie realizuje firma Eko – Pol Jan Ogonowski na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Zakres prac określa projekt techniczny, opracowany we współpracy z Radą Osiedla Łabędy i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych zmianami.

Dziś, gdy wszystko zmienia się dosłownie z dnia na dzień, cenna okazuje się dokumentacja fotograficzna, wykonana w ciągu kilku ostatnich lat przez członków rady.


Comments are closed.