GłównaNieruchomość położona przy ul. Głównej 30, w której do 31 sierpnia 2016 r. mieściło się Gimnazjum nr 19, została na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice
z
30 marca 2017 r. wydzierżawiona na okres 30 lat  Fundacji „Dom Nadziei”.

Przypominamy, że obiekty zostaną przeznaczone na całodobowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci i młodzieży.

Ks. Bogdan Peć, dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, z którym na bieżąco współpracujemy, poinformował nas, że w połowie października 2018 r. rozpoczął się remont budynków przy ul. Głównej 30.

Trwają prace rozbiórkowe. Zostały usunięte płyty oraz deski z podłóg, zbite puste tynki, zdemontowane kaloryfery oraz część instalacji sanitarnej. W najbliższym czasie zostaną wykonane wylewki podłóg oraz przebudowane poszczególne pomieszczenia.

Czas remontu nie będzie krótki. Poważny zakres prac wynika z konieczności zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania obiektów. Po zakończeniu adaptacji, nieruchomość przy ul. Głównej 30 nie będzie już pełnić funkcji oświatowej, a stanie się placówką służby zdrowia.

Fundacja „Dom Nadziei” od dłuższego czasu jest aktywna na terenie Łabęd. Z jej dyrektorem i pracownikami ośrodka mieli okazję spotkać się uczniowie, nauczyciele i rodzice łabędzkich szkół, którzy uczestniczyli w programie „Zaloguj się do świata dziecka”.

Podopieczni ośrodka pomagali organizatorom festynu w Parafii WNMP, wspólnie z nimi wykonali wiele prac fizycznych, m.in. ustawiali namioty, stoły i ławy na terenie przy plebanii.

Fundacja „Dom Nadziei” wzięła udział w kiermaszu świątecznym, zorganizowanym 9 grudnia przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 i Radę Osiedla Łabędy.   

O prowadzonej przez fundację działalności mówił ks. Bogdan Peć podczas swoich wizyt w Parafii św. Jerzego i św. Anny.


 

Comments are closed.