REMONTYStan naszych łabędzkich ulic to jeden z problemów, którym zajmujemy się systemowo i regularnie.

Systemowość naszych działań polega na tym, że współpracując z Zarządem Dróg Miejskich, zabiegamy o to, aby co roku w wykazie realizowanych zadań remontowych znajdowały się ulice z terenu Łabęd.

Regularność polega na tym, że o tych remontach, które – naszym zdaniem – winny być wykonane w pierwszej kolejności, przypominamy kilka razy w ciągu roku.

Systematyczność remontów powoduje, że istnieje coś w rodzaju kolejki. Teraz staramy się, aby w roku 2019 swój stan zmieniły ul. Tuwima i ul. Batorego. O ich ujęcie w wykazie przygotowywanym w ZDM wnioskowaliśmy w roku 2018 dwukrotnie – w lipcu i w listopadzie. Obie odpowiedzi są współbrzmiące.

Informują, że remonty ulic Tuwima i Batorego swą wpisane na listę wszystkich zadań do realizacji w latach następnych. Corocznie, dostosowując do posiadanych środków finansowych, wybieranych jest, ze względu na zły stan techniczny. kilkanaście najpilniejszych zadań do realizacji. Lista remontów zaplanowanych na dany rok będzie opublikowana na początku I kwartału 2019 roku.

A zatem czekamy na opublikowanie listy. Mamy nadzieję, że znajdą się na niej nasze ulice. Przypominanie o potrzebach traktujemy jak podpowiedź, dotycząca Łabęd.


 

Comments are closed.