Rada Seniorów19 kwietnia 2018 r.  Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice.

Zgodnie z nadanym Radzie statutem, powołuje ją Prezydenta Miasta na dwuletnią kadencję.

Radę Seniorów Miasta Gliwice tworzy łącznie piętnaście osób, w tym jedenastu wyłonionych w naborze przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, są to: Czesław Dudek, Józef Hauschild, Krystyna Jurczewska – Płońska, Małgorzata Konior, Barbara Kończak, Małgorzata Łazowa, Maria Puch, Franciszek Skoczylas, Grażyna Walter-Łukowicz, Teresa Wilanowicz – Zabiegała i Danuta Żurawlow, dwóch członków wskazanych przez prezydenta miasta  – Joanna Bajor i Beata Jeżyk oraz dwóch wskazanych przez przewodniczącego Rady Miasta – radni Ewa Potocka i Krzysztof Procel.

Wśród członków Rady Seniorów znalazła się Barbara Kończak, członkini Rady Osiedla Łabędy, zgłoszona w porozumieniu z łabędzkim Klubem Seniora.

Cieszymy się, że łabędzianie mają w tym nowo powołanym gremium swoją przedstawicielkę.


 

Comments are closed.