zasadyMiasto pracuje nad nowymi zasadami najmu mieszkań komunalnych.

Rada Miasta Gliwice ustali je w oparciu o przepisy zmienionej ustawy o ochronie praw lokatorów, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.
Będzie to miało miejsce najprawdopodobniej w pierwszym kwartale br.

Czyją sytuację te nowe zasady poprawią?

Wyjaśnił to Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann w materiale opublikowanym 11 października 2018 r. na portalu InfoGliwice:

„Mamy już dobrą miejską ofertę dla osób o bardzo niskich dochodach, dla których przeznaczane są odnowione mieszkania komunalne z tzw. listy podstawowej, a także propozycję dla mieszkańców nieco lepiej zarabiających, uprawnionych przez to do najmu mieszkań komunalnych wymagających remontu. Do osób średnio sytuowanych i zarabiających dużo /do określonego poziomu/ kierowana jest oferta mieszkaniowa dwóch gliwickich TBS–ów. Wiemy jednak, że potrzeby mieszkaniowe gliwiczan, plasujących się finansowo gdzieś w okolicach dolnej granicy dochodowej obowiązującej w TBS-ach, są dużo większe. Skupiliśmy się więc na zaplanowaniu nowej, korzystnej i bardzo potrzebnej miejskiej oferty najmu dla pracujących mieszkańców i pracujących gliwickich rodzin, uzyskujących dochody w przedziale plus–minus 20% dolnej granicy dochodowej wyznaczonej dla TBS-ów.”

Będziemy o postępach w tej sprawie informować.


 

Comments are closed.