komendantSłużbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji IV w Gliwicach zakończył nadkomisarz Adam Szczepanowski.

Z tej okazji Rada Osiedla Łabędy zaprosiła Komendanta na swoje posiedzenie plenarne, podczas którego podziękowała Mu za wieloletnią współpracę.
W okolicznościowym liście napisaliśmy:

„W związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji IV w Gliwicach Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje Panu za owocną współpracę na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.
Jesteśmy wdzięczni za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska, aktywne włączanie się w działalność Rady, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.
Pana życzliwość i gotowość wspieranie nas w codziennej pracy sprawiały, że łatwiej było nam podejmować i rozwiązywać bieżące problemy.
Życzymy panu sukcesów na nowym stanowisku.”

Nowemu Komendantowi, podinspektorowi Adamowi Gondkowi, życzyliśmy zadowolenia z pełnionej w Łabędach służby.


 

Comments are closed.