56492578_2456467317919471_9721787323514880_n4 kwietnia Rada Osiedla Łabędy odbyła ostatnie w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie plenarne.
W obradach wzięło udział 12 członków Rady: T. Barcik, B. Fic, S. Gorczyca-Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski oraz przewodniczący Klubu Seniora S. Kurczab.
Nieobecni to: P. Caban, G. Maszniew, R. Michalski.
W części posiedzenia uczestniczył Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Rada Osiedla Łabędy m.in. :
1.podjęła uchwałę nr 41/2018 Rady Osiedla Łabędy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowania do Zarządu Dróg Miejskich wniosku dotyczącego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach na terenie Łabęd,
2. podsumowała swoją pracę w kadencji 2015 – 2019,
3. przyjęła informację dotyczącą wyborów do Rady, wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego, środków pozyskanych na organizację imprez ponadosiedlowych,
4. podziękowała Prezydentowi Miasta za wspieranie rozwoju Łabęd.

Wcześniej zaprezentowaliśmy Państwu dane dotyczące frekwencji na posiedzeniach plenarnych.
W kolejnych materiałach zaprezentujemy szczegółowe informacje o wynikach pracy Rady w mijającej kadencji.


 

Comments are closed.