Łabędy herbRada Osiedla Łabędy kadencji 2015 – 2019 w liczbach:

– 56 posiedzeń plenarnych,
– 41 podjętych uchwał,
– 89 wniosków do budżetu obywatelskiego,
– 19 zadań zrealizowanych i przewidzianych na rok 2019 w ramach budżetu obywatelskiego za łączną kwotę ponad 2,5 mln zł,
– 18 imprez ponadosiedlowych, pozyskanie na ten cel 83.556 zł,
– 270 imprez osiedlowych,
– 84 imprezy dla Seniorów,
– 3 spotkania Mikołaja z mieszkańcami,
– 3 edycje Kina Letniego,
– 3 edycje zabaw dla dzieci „Roześmiane podwórka”,
– 3 edycje badań mammograficznych,
– 10 festynów osiedlowych,
– ponad 50 podmiotów, z którymi Rada na co dzień współpracuje,
– coraz więcej spraw podejmowanych na wniosek mieszkańców.
Warto podkreślić, że powyższe rezultaty Rada uzyskała pomimo krótszego niż zwykle czasu trwania kadencji.
Poprzednie wybory miały miejsce 15 listopada 2015 r., pierwsze posiedzenie RO odbyło się 7 grudnia 2015 r., a koniec kadencji to 7 kwietnia 2019 r.
Praktycznie, mieliśmy do dyspozycji 3 lata.


 

Comments are closed.