56359379_2456554511244085_7084997473323712512_nJednym z największych osiągnięć Rady Osiedla Łabędy jest imponująca liczba podmiotów, z którymi współpracuje, realizując najróżniejsze zadania służące naszej dzielnicy.
Są to przedstawiciele Miasta Gliwice, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, właściciele firm, sklepów, zakładów usługowych, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, parafie …
Każdy z naszych partnerów wnosi w łabędzką rzeczywistość nowe elementy, wzbogacające prowadzoną przez Radę działalność.
Kończąc kadencję kierujemy serdeczne słowa wdzięczności do:
– Prezydenta Miasta Gliwice za stałe wspieranie rozwoju Łabęd,
– Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali za realizowane na terenie Łabęd przedsięwzięcia z zakresu edukacji, kultury, sportu i zdrowia,
– Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna za wspólne podejmowanie trudnych spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi,
– Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Mariusza Śpiewoka, pełniącego swą funkcję od 1 lutego br., za odważne podjęcie kilku ważnych dla Łabęd spraw z zakresu remontów dróg, utworzenia traktu spacerowego wzdłuż Kłodnicy i innych,
– Naczelnikom i pracownikom Wydziałów: Inwestycji i Remontów, Gospodarki Nieruchomościami, Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Edukacji, Kultury i Promocji Miasta, Zdrowia i Spraw Społecznych, Środowiska, Planowania Przestrzennego, Biura Rozwoju Miasta, Biura Rady Miasta,
– Przedszkolom Miejskim nr 34, 37, 38, 40, Szkołom Podstawowym nr 6, 20, 29, 32, ZSO 2, ZSO 4 z os. Powstańców Śląskich, ZSO 8 z os. Kopernika, ZSO 12 z Brzezinki,
– Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,
– Państwowemu Zawodowemu Studium Wokalno– Baletowemu,
– Szkole Tańca Dancelook,
– Młodzieżowemu Domowi Kultury,
– Miejskiej Bibliotece Publicznej,
– Zarządcy Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”,
– Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych,
– Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
– Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych,
– Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
– PEC – Gliwice Sp. z o.o.
– Zarządowi Dróg Miejskich,
– Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej,
– Zarządowi Budynków Miejskich II TBS Sp. z o. o., ROM 10,
– IV Komisariatowi Policji
– Straży Miejskiej,
– Parafiom: WNMP, św. Anny i św. Jerzego,
– Caritas Diecezji Gliwickiej,
– Drukarni Epigraf,
– Marinie Gliwice,
– Prezesom spółdzielni mieszkaniowych Donata, Łabędy, Zielony Zakątek i zarządcom tych wspólnot mieszkaniowych, które podjęły z nami współpracę,
– Towarzystwu Kulturalnemu „Fuga”,
– Klubowi Abstynentów „Krokus”,
– Akademię Tenisa Stołowego
– Ślaski Związek Tenisa Stołowego.
– Stowarzyszeniu GTW,
– Fundacji „Różyczka”,
– Fundacji „Dom Nadziei”,
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
– Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
– firmie EDUMED,
– właścicielom, dyrektorom, prezesom licznych podmiotów gospodarczych z terenu Łabęd,
– właścicielom sklepów, restauracji, cukierni, lodziarni, kwiaciarni, punktów usługowych, którzy wspierali naszą działalność.

Jesteśmy Wam za wszelką pomoc udzieloną Radzie Osiedla Łabędy niezmiernie wdzięczni.


Comments are closed.