mieszkaniaOd 15 maja można składać wnioski o przydział jednego z 33 mieszkań, znajdujących się w budynku przy ul. A. Jagiellonki 1.
Wzór wniosku wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Przyjmowania wniosków zakończy się 30 czerwca.
W procesie wyłanianiu najemców zostanie zastosowana taka sama procedura, jak ta, której używa się przy ustalaniu listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkania gminnego w danym roku.
Prawo najmu lokali mieszkalnych na nowych zasadach przysługuje tym, którzy:
– nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
– są członkami wspólnoty samorządowej Miasta Gliwice,
– uiszczają w Gliwicach podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ważny jest też uzyskiwany dochód. 
Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się o najem mieszkań komunalnych oddawanych do użytkowania po 30 czerwca br.
►dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% najniższej emerytury, czyli od 2 750,01 zł do 3 850 zł

►dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% najniższej emerytury, czyli od 1 925,01 zł do 3 300 zł

►dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniższej emerytury, czyli od 1 650,01 zł do 2 750 zł

►dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 200% najniższej emerytury, czyli od 1 375,01 zł do 2 200 zł

Najpierw sprawdzeniu podlegnie spełnienie wymogów formalnych.
Potem Zespół ds. Mieszkaniowych, w skład którego wchodzi 7 radnych Rady Miasta Gliwice, 1 pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej i 1 pracownik Centrum Pieczy zastępczej i Wspierania Rodziny ustali, jaką liczbę punktów otrzymają poszczególni wnioskodawcy.
Punkty uzyskuje się m.in. za : okres zamieszkiwania w Gliwicach, przegęszczenie w miejscu zamieszkania, liczbę dzieci do lat 18, niepełnosprawność wnioskodawcy i osób ujętych we wniosku.
W wyniku kilkuetapowego postępowania, 30 sierpnia opublikowana zostanie lista osób uprawnionych do otrzymania mieszkania w budynku przy ul. A. Jagiellonki 1. 
Co będzie dalej napiszemy w kolejnym materiale.


 

Comments are closed.