ŁabędźGliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny wyłoniło wykonawcę zadania pod nazwą „Organizacja imprez dla seniorów w wieku 65+ na terenie osiedla Łabędy w Gliwicach”
Zrealizuje je firma NEW CHALLENGE z Krakowa za cenę 23 370,00 zł.
Przedmiotem umowy jest organizacja 15 imprez dla seniorów w wieku 65+ na terenie osiedla Łabędy, w tym 5 koncertów, 5 spotkań przy muzyce, 5 spotkań ze specjalistami.
10 z nich odbędzie się w „Łabędziu”.
Za nabór odpowiada firma realizująca zadanie.
Zadanie będzie wykonane w ramach budżetu obywatelskiego.
Termin wykonania zadania to 15 listopada 2019 r.
Więcej szczegółów przekażemy po ich uzyskaniu od GCOP.


 

Comments are closed.