Strzecha

     Zadanie pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po lokalu gastronomicznym przy ul. Partyzantów 30 na Dzienny Dom Senior+ wraz z zagospodarowaniem terenu” realizuje w imieniu Miasta Gliwice Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Został on rozstrzygnięty 9 kwietnia.

     Przetarg wygrała i przebudowę dawnej „Strzechy” wykona firma Rowibau z Gliwic.

     Wartość prac objętych umową to 873.956,44 zł. Termin zakończenia przebudowy to 15 października.

     Wykonawcy są już na terenie obiektu.


 

Comments are closed.