SMCzęsto zdarza się, że mieszkańcy, widząc niewłaściwe zachowanie innych, niestety nie zgłaszają tego Straży Miejskiej lub Policji.
Brak reakcji tłumaczą obawą przed skutkami podawania swoich danych osobowych.

Ponieważ wszystkim nam należy się rzetelna wiedza na ten temat, skierowaliśmy do Komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach następujące pytania:
1. w jakich okolicznościach wymagane jest podanie danych osoby zgłaszającej zdarzenie, wymagające interwencji, a w jakich nie, 
2. w jaki sposób Straż Miejska zabezpiecza dane osób zgłaszających problemy przed przekazywaniem ich osobom nieuprawnionym, przede wszystkim tym, które są przedmiotem zgłoszenia?

Uzyskane informacje przekażemy mieszkańcom Łabęd, mając nadzieję, że dzięki nim poziom obaw mieszkańców o negatywne dla siebie skutki zgłaszania np. wykroczeń zmniejszy się, a obecna sytuacja ulegnie zmianie.


 

Comments are closed.