66427687_2532229787009890_7928555683350315008_n
Z żalem informujemy, że wczoraj w wypadku motocyklowym zginął nadkomisarz Krzysztof Skowron, znany części łabędzian, były komendant naszego komisariatu.
Służył w łabędzkiej jednostce od 1 listopada 2010 r. do 1 grudnia 2013 r.
Gdy kończył pracę w Łabędach napisaliśmy o Nim w 19. numerze „Naszych Łabęd:
Sposób, w jaki komisarz Krzysztof Skowron wypełniał obowiązki szefa komisariatu sprzyjały pozytywnym zmianom i dobrym relacjom ze środowiskiem lokalnym. 
Jego działania cechowały: otwartość na problemy i gotowość do ich rozwiązywania, umiejętność współdziałanie z wszystkimi, którzy mogli wspomóc działania policji, ogromna życzliwość i wysoka kultura osobista. 
Naszego komendanta można było zobaczyć na posiedzeniach Rady Osiedlowej, w placówkach oświatowych, na spotkaniach Klubu Seniora, festynach dzielnicowych. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla Łabęd. 
Pracował ramię w ramię ze swoimi podwładnymi, patrolując ulice, pełniąc służby popołudniowe i nocne, aby lepiej poznać problemy dzielnicy. 
Dzięki wysiłkom komisarza K. Skowrona w ostatnich latach znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Łabędach – zarówno ten, który pokazują statystyki, jak i ten odczuwany przez mieszkańców.
[…] 
za trzyletnią owocną i bogatą w pozytywne zmiany pracę na rzecz Łabęd należą się komisarzowi Krzysztofowi Skowronowi serdeczne podziękowania.”


Zdjęcie ze strony: http://slaska.policja.gov.pl


 

Comments are closed.