66267757_2530862943813241_2102421130303242240_nSobota była dla wykonawców remontu ul. Majakowskiego bardzo pracowitym dniem.
Na placu budowy znalazło się sporo sprzętu, niezbędnego do wykonania podkładu pod przyszłą jezdnię.
Wcześniej powstała podbudowa z odpowiedniego kruszywa.
Warstwę podkładu z asfaltobetonu układała rozkładarka masy bitumicznej.
Masę wsypywano do rozkładarki z 6 wanien, z których każda mieściła 25 ton.
Prace wykonali pracownicy Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach.
Najprawdopodobniej w poniedziałek ułożona zostanie warstwa ścieralna.
I to będzie koniec remontu.


 

Comments are closed.