66487040_2531470227085846_7321759774603739136_oTrwa kilkuletnia batalia o pozyskanie części terenu tzw. „Szuwarka”, który jest własnością pokopalnianą.
Zarządza nim Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, wcześniej była to Kompania Węglowa.
Miasto Gliwice stara się o potrzebny grunt od roku 2013. 
Najpierw, wobec braku zgody na przekazanie terenu miastu bezpłatnie, podjęto próbę jego kupna, a gdy i to się nie powiodło, Wydział Gospodarki Nieruchomościami rozpoczął proces zamiany działek – miasto przejęłoby część „Szuwarka” a w zamian dałoby SRK swoje grunty.
Niestety, uzgodnienia trwają bardzo długo. Propozycje miasta nie zyskują akceptacji.
Ostatnią ofertę skierowano do SRK 11 czerwca 2019 r.
Wydział oczekuje na odpowiedź.
Warto podkreślić, że takich ofert było już kilka. 
A tymczasem, „Szuwarek” zarasta.


 

Comments are closed.