66581746_2531467393752796_1086258745974980608_oW regularnych odstępach czasu spotykamy się z naszymi dzielnicowymi Straży Miejskiej, aby omówić z nimi sprawy, które wymagają ich interwencji.
Zwyczajowo omawiamy te, o których rozmawialiśmy podczas poprzedniego spotkania i podejmujemy nowe.
5 lipca sporo czasu spędziliśmy na ul. Kosmonautów. Prosiliśmy strażników o pomoc w sprawie usunięcia porzuconych gałęzi, krzewów, gruzu przez firmę, która wykonała parking w rejonie budynków nr 54 i 56, utrzymania czystości wokół kontenerów na śmieci, ulokowania pojemników na śmieci przy chodniku w rejonie skrzyżowania z ul. R. Luksemburg.
Obejrzeliśmy też wyjątkowo nieestetyczny śmietnik przy ul. Partyzantów.
Zwróciliśmy uwagę strażników na poważne zabrudzenie chodnika na łuku ul. R. Luksemburg.
Sprawdziliśmy, czy uprzątnięto śmieci, zalegające wzdłuż ul. Zamkowej.
Przekazaliśmy do prowadzenia sprawę uzupełnienia dwóch przęseł barier wzdłuż chodnika przy ul. Pszyszowskiej.
Wszystkie sprawy, którymi się zajmowaliśmy dotyczyły utrzymania porządku.
Takich spraw jest niestety bardzo dużo.
W niedługim czasie spotkamy się po raz kolejny.
Prosimy o zgłaszanie spraw do podjęcia.


 

Comments are closed.