Zdjęcie-0025Na terenie należącym do szkoły rozpoczęła się budowa nowych obiektów sportowych. Ale to nie wszystko.
Równolegle realizowane będzie zadanie: „Modernizacja obiektów: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach.”
Prace zaczęto od oczyszczania placu budowy.
Usuwane są krzaki, stare ogrodzenie, nawierzchnia parkingu.
Teren powoli się odsłania. 
To koniec marnowania sporego kawałka szkolnego podwórka, który po modernizacji będzie służył uczniom SP 38.
Przypominamy, że zadanie będzie kosztować 397. 607,51 zł. Środki pochodzą z budżetu Miasta Gliwice.
Termin zakończenia inwestycji – 27 września.
Prace nadzoruje dyrektor ZSO.

Comments are closed.