Zdjęcie-0019Na większości terenów dzierżawionych pod ogrody przydomowe i garaże, szwankuje gospodarka odpadami.
Gałęzie, trawa, zepsute owoce, a także gruz i śmieci komunalne wyrzucane są do pobliskich kontenerów, należących do wspólnot mieszkaniowych. 
Część odpadów pozostawiana jest na częściach wspólnych, które dzierżawcy uznają za niczyje.
Taka praktyka ma miejsce m.in. na działkach Skarbu Państwa nr 9, 63, 96/3, 100, 106, 151, 163 obręb Przyszówka.
W związku z powyższym, zapytaliśmy Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w jaki sposób dzierżawcy winni pozbywać się śmieci, powstałych w związku z użytkowaniem garaży i ogrodów przydomowych.
Problem jest coraz widoczniejszy i coraz bardziej uciążliwy. 
Okolice wielu boksów śmietnikowych są miejscem składowania odpadów, niewytworzonych przez członków wspólnot. 


Comments are closed.