Zdjęcie-0005Na chodniku w obrębie skrzyżowania ul. Wolności i ul. J. Popiełuszki / K. Marksa / w sąsiedztwie apteki, znajduje się uszkodzona pokrywa. 
Okalające ją kostki są obluzowane i niekompletne. Pokrywa się rusza i przydeptana niebezpiecznie zmienia położenie.
Niestety, zniszczenie może mieć związek z wjeżdżaniem na chodnik samochodów osobowych i dostawczych, sporych rozmiarów. 
Parkowanie na chodniku oznacza nie tylko zasłanianie widoczności w obrębie skrzyżowania, ale także utrudnianie poruszanie się pieszym i niszczenie urządzeń.
W przeszłości robiliśmy zdjęcia samochodom, które w tym miejscu parkowały /załączamy przykład /.
Musimy do sprawy wrócić.
Przede wszystkim jednak trzeba pilnie zgłosić odpowiednim służbom uszkodzenie pokrywy.
Prosimy o ostrożność.
Grupie mieszkańców dziękujemy za zwrócenie nam uwagi na powstałe zagrożenie.


 

Comments are closed.