Zdjęcie-0016W związku z aktualnym stanem skweru przy ul. Tuwima zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych z prośbą o prze-prowadzenie w jego obrębie niezbędnych prac, dzięki którym poprawie ulegnie wygląd i funkcjonalność terenu, stanowiącego zaplecze sąsiadującego z nim placu zabaw.
W skierowanym do MZUK piśmie podkreśliliśmy, że poprawy i uzupełnienia wymaga zieleń – żywopłot jest niekompletny, trawniki mają widoczne braki, drzewo iglaste zasadzone na środku skweru jest suche.
I jeszcze jedna sprawa.
Obok placu zabaw stała kiedyś ławka. Została uszkodzona w czasie budowy ciepłociągu. Na swoje miejsce nie wróciła do dziś. Przypominamy o niej i oczekujemy, że w najbliższym czasie zostanie zamontowana.


Comments are closed.