Zdjęcie-0002Firma, która od 1993 roku na mocy umowy dzierżawy użytkowała nieruchomość zabudowaną przy ul. Strzelców Bytomskich 25, nie będzie już korzystać z miejskiego obiektu. 
Wróci ona do zasobów miasta 31 października 2019 r.
W związku z tym zwróciliśmy się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą, aby w pełnym zakresie wyegzekwować od dzierżawcy obowiązek zdania nieruchomości w niepogorszonym stanie.
Wydział potwierdził, że dzierżawca jest zobowiązany do „wydania przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym, adekwatnym do stanu z dnia objęcia w posiadanie, z uwzględnieniem naturalnego zużycia będącego następstwem użytkowania z aktualnymi przeglądami wymaganymi przepisami prawa.”
Jest już ciekawy pomysł co do przyszłego przeznaczenia nieruchomości, ale o nim napiszemy wtedy, gdy zapadną stosowne decyzje.


 

Comments are closed.