Turniej TENISA STOŁOWEGO - plakat 25.11.2019

Rada Dzielnicy Łabędy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „IV Międzyosiedlowym Turnieju Tenisa Stołowego”.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Na zgłoszenia wraz z listą uczestników przesłane drogą mailową za pośrednictwem Rad Dzielnic (na adres: ro.labedy@wp.pl) czekamy do dnia 23 listopada 2019 r.

Turniej odbędzie się dnia 25 listopada 2019 r. na hali sportowej w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” (ul. Partyzantów 25).

Puchary oraz nagrody w konkursie zostaną zakupione ze środków pozyskanych przez Radę Osiedla Łabędy w drodze konkursu na organizację imprez ponadosiedlowych.


Zobacz: Turniej TENISA STOŁOWEGO – plakat 25.11.2019

Regulamin tenisa 25.11.2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu IV Międzyosiedlowego Turnieju Tenisa Stołowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu IV Międzyosiedlowego Turnieju Tenisa Stołowego


 

Comments are closed.